ตรวจสอบคิวงาน

ลูกค้าและผู้สนใจสามารถตรวจสอบคิวงานเขียนบทความของตนเองได้ที่นี่

เลขที่คิวกำหนดวันส่งสถานะปัจจุบัน
2901 เม.ย.ส่งแล้ว
29110 เม.ย.ดำเนินการเขียน
29211 เม.ย. รอเขียน

คำอธิบาย

รอเขียนบรรจุรอเขียนบทความ
ดำเนินการเขียนไอบีต้นกำลังเขียนบทความอยู่
ตรวจทานไอบีต้นกำลังตรวจคำผิด SEO และคุณภาพเนื้อหา
ส่งแล้วจัดส่งบทความทางอีเมล์เรียบร้อย