นโยบายการรับประกันบทความ

เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าสูงสุด โปรดอ่าน นโยบายการรับประกันสินค้า และข้อตกลงงานเขียนบทความ ซึ่งหากลูกค้าจ้างไอบีต้นเขียนบทความแล้ว นั่นหมายความว่า ลูกค้าได้อ่านหน้า “นโยบายการรับประกันบทความ” เรียบร้อยแล้ว และยอมรับในทุกเงื่อนไข โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ


รับประกัน 100%

ไอบีโทนี่เขียนบทความทั้งหมด
ไม่รับงานเขียนและไปส่งต่อให้ผู้ว่าจ้างคนอื่น
ไม่Copy งานบุคคลอื่นมาส่งลูกค้า
ไม่ใช้โปรแกรม AI ในการเขียนบทความและส่งลูกค้า
ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญหาเพื่อส่งงานลูกค้า

ข้อตกลงงานเขียนบทความ

ไม่สามารถแก้ไขสำนวนของบทความได้
ไม่รับแก้ไขบทความที่ส่งแล้วทุกกรณี
ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการนำบทความไปใช้และมีผลในทางกฎหมาย
บทความเป็นของลูกค้าทันที นับตั้งแต่ได้รับบทความ
การส่งบทความจะถูกส่งผ่านทางอีเมล์ narudolrich@gmail.com เท่านั้น
บทความที่ส่งลูกค้าแล้วจะถูกลบภายใน 24 ชั่วโมง
เนื่องจากเป็นบทความเฉพาะทาง “ชื่อเรื่อง” อาจซ้ำกับที่มีอยู่แล้วใน Search engine ได้
เนื้อหาของบทความในส่วนข้อเท็จจริงอาจมีความคล้ายคลึงกับที่ปรากฎใน Search engine ได้
ผู้เขียนอาจเลือกใช้ฐานข้อมูลจาก chatgpt เพื่อใช้เป็นโครงเรื่องบทความได้
การติดต่อลูกค้าจะถูกส่งผ่านทางอีเมล์หรือ Line เท่านั้น
สัญญาจ้างเขียนจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อลูกค้าได้รับใบเสร็จรับเงินระบุวันส่งงาน เท่านั้น
ใบเสร็จรับเงินระบุวันส่งงาน จะถูกส่งภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่ได้รับแจ้งการชำระเงิน
ไอบีต้นดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Freelance เท่านั้น

ประกาศไว้ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2567

ลงชื่อ ไอบีโทนี่